Kasos vėžys išgyvenamumas

Kasos vėžio 5 metų santykinis išgyvenamumas

Išplitimas

Kasos vėžio išgyvenamumas

Lokalus

37%

Netolimas

12%

Tolimas

3%

Bendras

9%

Bendros satistikos 5-ių metų kasos vėžio gyvenimo trukmė 9%cancer.org

Kasos vėžys – sunki liga. Kaip atsistatyti?

Ar gali medicininiai grybai padidinti kasos vėžio išgyvenamumą?
Kokios medicininių grybų medžiagos gerina chemoterapijos rezultatus?