Plaučių vėžio stadijos

Plaučių vėžio metastazės (išplitimo vertinimas ir stadijos nustatymas)

plauciu vezys 4 stadija

Įvertinti plaučių vėžio išplitimą (metastazes) būtina, kad būtų parinkta tinkama gydymo taktika bei nustatytas plaučių vėžio išgyvenamumas (ligos prognozė). Taip nustatoma plaučių vėžio stadija. Nesmulkiųjų ląstelių ir smulkiųjų ląstelių plaučių vėžio išplitimas apibūdinamas įvertinus pirminį naviką (T – tumor), jo metastazes sritiniuose limfmazgiuose (N – nodus) bei atokiąsias metastazes (M – metastasis). Klinikinė klasifikacija (žymima TNM arba cTNM) nustatoma prieš pradedant gydyti, o patologinė klasifikacija (pTNM) grindžiama papildomais duomenimis, gautais operacijos metu bei ištyrus operacinę medžiagą. Patologinės (pTNM) klasifikacijos principai tie patys kaip ir klinikinės.

Plaučių vėžio 7-oji TNM klasifikacija (2009)

T – pirminis navikas:

Tx – pirminio naviko neįmanoma įvertinti arba naviko diagnozė patvirtinta piktybinių ląstelių buvimu skrepliuose ar bronchų išplovose, tačiau ne radiologiniu tyrimu ar bronchoskopija.

T0 – pirminio naviko nėra.

Tiscarcinoma in situ.

T1 – navikas, kurio didžiausias matmuo ≤ 3 cm, apsuptas plaučio ar plautinės pleuros, neišplintantis proksimaliau skiltinio broncho (t. y. ne į pagrindinį bronchą).

T1a – naviko didžiausias matmuo ≤ 2 cm 1.

T1b – naviko didžiausias matmuo > 2 cm, bet ≤ 3 cm.

T2 – navikas > 3 cm, bet ≤ 7 cm; arba navikui būdingas bet kuris iš šių požymių 2:

  • išplitęs į pagrindinį bronchą ≥ 2 cm keteros;
  • infiltravęsis į plautinę pleurą;
  • susijęs su atelektaze ar obstrukcine pneumonija, plintančia į vartų sritį, bet neapė- musia viso plaučio.

T2a – naviko didžiausias matmuo > 3 cm, bet ≤ 5 cm.

T2b – naviko didžiausias matmuo > 5 cm, bet ≤ 7 cm.

T3 – navikas > 7 cm arba tiesiogiai infiltravęsis į bet kurią iš šių struktūrų:

  • krūtinės sieną (taip pat ir superior sulcus navikus), diafragmą, n. phrenicus, tarpuplaučio pleurą, pasieninį perikardą;
  • pagrindinio broncho navikas, nutolęs nuo trachėjos keteros (carina) < 2 cm 1, bet jos neapėmęs;
  • susijęs su viso plaučio atelektaze ar obstrukcine pneumonija;
  • atskiri (-as) naviko mazgai (-as) toje pačioje skiltyje;

T4 – bet kokio dydžio navikas, infiltravęsis į bet kurią iš šių struktūrų:

  • tarpuplautį, širdį, didžiąsias kraujagysles, trachėją, n. laryngeus recurrens, stem- plę, stuburo slankstelius, trachėjos keterą;
  • atskiri (-as) naviko mazgai (-as) tame pačiame plautyje, bet skirtingoje skiltyje.

N – metastazės sritiniuose limfmazgiuose:

NX – metastazių sritiniuose limfmazgiuose neįmanoma įvertinti.

NO – metastazių sritiniuose limfmazgiuose nėra.

N1 – yra metastazių tos pačios pusės peribronchiniuose ir (ar) vartų limfmazgiuose bei plaučio (tarpskiltiniuose, skiltiniuose, segmentiniuose, subsegmentiniuose) limfmaz- giuose, taip pat tiesioginė naviko invazija į limfmazgius.

N2 – yra metastazių tos pačios pusės viršutinio tarpuplaučio (aukščiausiame (-iuose) tarpuplaučio, viršutiniame (-iuose) paratrachėjiniame (-iuose), pre- ir retrotrachėjiniame (-iuose), apatiniame (-iuose) paratrachėjiniame (-iuose), subaortiniame (-iuose), paraaor- tiniame (-iuose) (kylančiosios aortos) limfmazgyje (-iuose) ir (ar) apatinio tarpuplaučio (subkarininiame (-iuose), paraezofaginiame (-iuose) (žemiau trachėjos keteros), plaučių raiščio) limfmazgiuose.

N3 – yra metastazių priešingos pusės tarpuplaučio, priešingos pusės vartų, tos pačios ar priešingos pusės skaleniniame (-iuose) ar viršraktikauliniame (-iuose) limfmazgyje (-iuose).

M – atokiosios metastazės:

MX – atokiųjų metastazių neįmanoma įvertinti.

MO – atokiųjų metastazių nėra.

M1 – yra atokiųjų metastazių:

M1a – atskiri (-as) naviko mazgai (-as) kitame plautyje;

– naviko mazgai pleuroje, piktybinis pleuritas ar perikarditas 3;

M1b – yra atokiųjų metastazių.

1 Retai pasitaikantis bet kurio dydžio navikas, plintantis tik bronchų siena, kuris gali nusitęsti proksimaliai į pagrindinį bronchą, taip pat klasifikuojamas kaip T1a; 2 T2 navikai, turintys šiuos požymius, klasifikuojami kaip T2a, jei naviko dydis ≤ 5 cm ar dydžio negalima įvertinti, ir kaip T2b, jei naviko dydis > 5 cm, bet ≤ 7 cm; 3 daugeliu atveju esant plaučių vėžiui skystis pleuros ar perikardo ertmėje esti piktybinis. Retais atvejais kartotiniai citologiniai pleuros ar perikardo punktato tyrimai dėl piktybinių ląstelių būna neigiami, punktato skystis nekruvinas ir nėra eksudatui būdingų požymių. Jei priimamas klinikinis sprendimas, kad skystis nėra piktybinis, jis klasifikuojamas kaip M0.

Įvertinus T, N ir M ir (ar) pT, pN ir pM, nustatoma plaučių vėžio stadija (8 lentelė). Klinikinė stadija yra svarbi parenkant pradinį gydymą ir vertinant jo veiksmingumą, patologinė – tiksliau numato ligos prognozę. Jei abejojama, kurią T, N ar M kategoriją nustatyti, pasirenkama mažesnė.

Klinikinėje praktikoje vertinant galimybę taikyti radikalų spindulinį gydymą pagal Europos medicinos onkologų sąjungos (ESMO) klasifikacinius kriterijus smulkiųjų ląstelių plaučių vėžys skiriamas į:

1) neišplitusį (angl. limited, lot. non generalisatum) – vėžys yra viename plautyje, apimantis tarpuplaučio, tos pačios pusės viršraktikaulinius, tos pačios ar priešingos pusės plaučių šaknies limfmazgius;

2) išplitusį (angl. extensive, lot. generalisatum) – visi kiti atvejai, taip pat esant metastazėms tame pačiame plautyje ir piktybiniam pleuritui.

Plaučių vėžio grupavimo pagal stadijas lentelė:

StadijaT kategorijaN kategorijaM kategorija
SlaptaTXN0M0
OTisN0M0
1A stadija
T1a,bN0M0
1B stadija
T2aN0M0
2A stadija
T1a,b, T2a;T2bN1;N0M0;M0
2B stadija
T2b;T3N1;N0M0;M0
3A stadija
T1a,b, T2a,b;T3;T4N2;N1, N2;N0, N1M0;M0;M0
3B stadija
T4;Bet kuris TN2;N3M0;M0
4 stadija
Bet kuris TBet kuris NM1a,b

Atgal apie Plaučių Vėžį ir kaip pagyti

Ką galime padaryti kovoje su vėžiu?
Plaučių vėžys moka siųsti save maskuojančius signalus, tad jūsų imunitetui sunku jį aptikti ir naikinti. Natūraliais imuno-moduliatoriais galite įtakoti imuniteto elgesį ir nukreipti jį pulti vėžines ląsteles.